Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Logo - Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Zamówienia publiczne 2678
17.77%
Ogłoszenia 1255
8.33%
Dane adresowe 1236
8.2%
Oferty pracy 869
5.76%
Historia zmian 762
5.06%
Plany postępowań o udzielenie zamówień 574
3.81%
Zamówienia publiczne bez stosowania przepisów ustawy PZP 537
3.56%
2021 rok 340
2.26%
Uchwały 286
1.9%
Transmisje Obrad Sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim 266
1.76%
MPZP Gminy Janów Lubelski - Miasto 236
1.57%
Obwieszczenia 217
1.44%
Przetargi 213
1.41%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 189
1.25%
Referaty Urzędu Miejskiego 179
1.19%
MPZP Gminy Janów Lubelski- część wiejska 173
1.15%
Interpelacje i zapytania Radnych 161
1.07%
Dialog Techniczny 128
0.85%
Referat Ochrony Środowiska i Logistyki 118
0.78%
Opłaty, Podatki 117
0.78%
Schemat organizacyjny 113
0.75%
Protokoły 113
0.75%
Formularze do pobrania 108
0.72%
Aktualności 97
0.64%
2018 rok 92
0.61%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 92
0.61%
Decyzje środowiskowe 86
0.57%
e-Zamówienia 85
0.56%
Obsada 75
0.5%
Studium zagospodarowania przestrzennego 72
0.48%
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich 65
0.43%
Obwieszczenia i informacje 64
0.42%
Sołectwa 62
0.41%
Protokoły z posiedzeń 62
0.41%
Skargi i wnioski 61
0.4%
Spis telefonów 58
0.38%
Jednostki organizacyjne 54
0.36%
2020 53
0.35%
2017 rok 51
0.34%
Szczegółowa struktura organizacyjna 51
0.34%
Wyłożenie do publicznego wglądu 50
0.33%
2016 rok 50
0.33%
Urząd Stanu Cywilnego 48
0.32%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „ZALEW” 46
0.31%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 46
0.31%
2019 rok 46
0.31%
Edycja na 2018r 45
0.3%
Budżet 45
0.3%
Klauzula Informacyjna Ogólna 45
0.3%
Gminna Ewidencja Zabytków 44
0.29%
Referat Architektury i Nieruchomości 44
0.29%
Kompetencje 44
0.29%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „STARE CENTRUM” 43
0.29%
Plany pracy i sprawozdania 43
0.29%
Baza teleadresowa infrastruktury instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 41
0.27%
Klauzula informacyjna - Newsletter na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski 41
0.27%
Obsada 39
0.26%
2021 39
0.26%
Rejestr instytucji kultury 39
0.26%
Zarządzenia 38
0.25%
Informacje finansowe 38
0.25%
Referat Budżetowo-Podatkowy 36
0.24%
Zgromadzenia publiczne 35
0.23%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 35
0.23%
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny - punkty zbiórki odpadów 35
0.23%
Plany pracy i sprawozdania 35
0.23%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „PRZYBOROWIE” 34
0.23%
Ogłoszenia 34
0.23%
Na początek kadencji 2018-2023 33
0.22%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „NOWE CENTRUM” 33
0.22%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 33
0.22%
Zawarte Umowy 2018 33
0.22%
Raport o stanie Gminy Janów Lubelski 33
0.22%
Protokoły 33
0.22%
2019 32
0.21%
Dokumenty niejawne 32
0.21%
Mapa serwisu 32
0.21%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 32
0.21%
Plany sporządzane 32
0.21%
Plany pracy i sprawozdania 31
0.21%
Petycje 31
0.21%
Wybory 2018 31
0.21%
Dane Przestrzenne 31
0.21%
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 31
0.21%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „ZAOLSZYNIE/RUDA” 30
0.2%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „WSCHÓD” 30
0.2%
Klauzula Informacyjna - wybory 30
0.2%
Gminna Rada Seniorów 30
0.2%
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 30
0.2%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „OBRÓWKA/KOMPLEKS LEŚNY” 29
0.19%
Imienne wykazy głosowań 29
0.19%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 29
0.19%
Klauzula informacyjna - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19) 29
0.19%
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 29
0.19%
Klauzula informacyjna - 500+ 29
0.19%
Plany pracy i sprawozdania 29
0.19%
Rejestr instytucji kultury - załączniki 28
0.19%
Zmiana MPZP Gminy Janów Lubelski (obszar wiejski) 28
0.19%
Wybory Samorządowe 2014 28
0.19%
Kompetencje 27
0.18%
Protokoły 27
0.18%
Klauzule Informacyjne - Szczegółowe 27
0.18%
RODO 27
0.18%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 27
0.18%
Programy i plany 27
0.18%
2019 26
0.17%
Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędników wyborczych 26
0.17%
Słownik skrótów 26
0.17%
Referendum ogólnokrajowe 26
0.17%
Statut gminy 26
0.17%
Strategia rozwoju 26
0.17%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „POŁUDNIE-OGRODY” 26
0.17%
Informacja dotycząca zamieszczenia i publikacji zdjęć na stronie Janowa Lubelskiego, Gazety Janowskiej i Facebooku Gminy Janów Lubelski 25
0.17%
Klauzula Informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego 25
0.17%
Regulamin organizacyjny 25
0.17%
Obsada 25
0.17%
Kompetencje 22
0.15%
Jednostki organizacyjne 21
0.14%
2020 rok 20
0.13%
Decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 18
0.12%
Obsada 18
0.12%
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim 17
0.11%
Budżet poprzedni 16
0.11%
Kompetencje 16
0.11%
Obsada 15
0.1%
Sygnalista 15
0.1%
2021 14
0.09%
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych 12
0.08%
Obsada 10
0.07%
Obsada 9
0.06%
Plany obowiązujące 9
0.06%
Zamówienia publiczne i przetargi 9
0.06%
2023 8
0.05%
Kompetencje 8
0.05%
Protokoły 8
0.05%
Edycja na 2019r 8
0.05%
Obsada 8
0.05%
Oświadczenia majątkowe 8
0.05%
Obsada 7
0.05%
Informacja o środowisku 7
0.05%
Rejestr Umów 2019 7
0.05%
Obsada 7
0.05%
Protokoły 6
0.04%
Statystyka odwiedzin 6
0.04%
Informacje o instytucji 6
0.04%
2022 6
0.04%
Ponowne wykorzystywanie 6
0.04%
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie 6
0.04%
2022 6
0.04%
Plany pracy i sprawozdania 6
0.04%
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 5
0.03%
Klauzula informacyjna - Imprezy Masowe 5
0.03%
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 5
0.03%
Redakcja biuletynu 5
0.03%
Klauzula informacyjna - 300+ 5
0.03%
Planowanie przestrzenne 5
0.03%
Protokoły 5
0.03%
2020 5
0.03%
Klauzula informacyjna - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 5
0.03%
Ogłoszenia i obwieszczenia 4
0.03%
Sekretarz Gminy 3
0.02%
Burmistrz 3
0.02%
Zastępca Burmistrza 3
0.02%
Skarbnik Gminy 3
0.02%
Komisje 3
0.02%
Prawo lokalne 3
0.02%
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa 3
0.02%
Kierownictwo 3
0.02%
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 2
0.01%
Rejestr wniosków o informację publiczną 2
0.01%
Budżet Obywatelski 2
0.01%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2
0.01%
Kąpieliska na terenie gminy Janów Lubelski 2
0.01%
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 2
0.01%
Urząd Miejski 2
0.01%
RODO 2
0.01%
Prawo 2
0.01%
Informacje o biuletynie 2
0.01%
Budżet 2
0.01%
Umowy 2
0.01%
Dostępność Plus 2
0.01%
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 2
0.01%
Komisja Rewizyjna 2
0.01%
Wybory 2
0.01%
Rada Miejska 2
0.01%
Ochrona środowiska 2
0.01%