Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Dane adresowe 1870
15.35%
Zamówienia publiczne 1612
13.23%
Ogłoszenia 1085
8.91%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 622
5.11%
Oferty pracy 588
4.83%
Historia zmian 509
4.18%
Obwieszczenia 397
3.26%
2022 rok 345
2.83%
Decyzje środowiskowe 270
2.22%
Transmisje Obrad Sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim 251
2.06%
Wybory Samorządowe 2024 244
2%
Informacje finansowe 219
1.8%
MPZP Gminy Janów Lubelski - Miasto 202
1.66%
Zamówienia publiczne bez stosowania przepisów ustawy PZP 198
1.63%
Schemat organizacyjny 126
1.03%
Plany postępowań o udzielenie zamówień 118
0.97%
Przetargi 117
0.96%
Uchwały 106
0.87%
Aktualności 102
0.84%
Obwieszczenia i informacje 92
0.76%
Wyłożenie do publicznego wglądu 88
0.72%
Referaty Urzędu Miejskiego 79
0.65%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 78
0.64%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „ZALEW” 75
0.62%
MPZP Gminy Janów Lubelski- część wiejska 73
0.6%
Na początek kadencji 2018-2023 72
0.59%
Spis telefonów 71
0.58%
2018 rok 69
0.57%
Obsada 69
0.57%
Protokoły 69
0.57%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 69
0.57%
Sołectwa 68
0.56%
Na początek kadencji 2024-2029 67
0.55%
Na koniec kadencji 2018-2023 64
0.53%
Dialog Techniczny 61
0.5%
Petycje 55
0.45%
Referat Ochrony Środowiska i Logistyki 54
0.44%
2019 rok 54
0.44%
2021 rok 53
0.44%
e-Zamówienia 52
0.43%
2021 50
0.41%
Formularze do pobrania 49
0.4%
Opłaty, Podatki 48
0.39%
Budżet 42
0.34%
Plany pracy i sprawozdania 40
0.33%
Jednostki organizacyjne 40
0.33%
Regulamin organizacyjny 39
0.32%
Ogłoszenia 38
0.31%
2024 38
0.31%
Sporządzanie planu ogólnego gminy Janów Lubelski 38
0.31%
Baza teleadresowa infrastruktury instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 37
0.3%
Szczegółowa struktura organizacyjna 37
0.3%
Skargi i wnioski 32
0.26%
2019 31
0.25%
Studium zagospodarowania przestrzennego 29
0.24%
Zarządzenia 27
0.22%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 27
0.22%
Raport o stanie Gminy Janów Lubelski 26
0.21%
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 25
0.21%
Interpelacje i zapytania Radnych 22
0.18%
Programy i plany 22
0.18%
Dane Przestrzenne 21
0.17%
Statut gminy 21
0.17%
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 21
0.17%
Imienne wykazy głosowań 20
0.16%
Plany pracy i sprawozdania 20
0.16%
Urząd Stanu Cywilnego 20
0.16%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 20
0.16%
Obsada 20
0.16%
Kompetencje 19
0.16%
2023 19
0.16%
Plan ogólny gminy 19
0.16%
Rejestr instytucji kultury 18
0.15%
2020 rok 17
0.14%
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich 17
0.14%
Dokumenty niejawne 17
0.14%
Wybory 2018 16
0.13%
Plany pracy i sprawozdania 16
0.13%
Klauzula Informacyjna Ogólna 16
0.13%
Gminna Ewidencja Zabytków 16
0.13%
2022 15
0.12%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 15
0.12%
Obsada 14
0.11%
Referat Architektury i Nieruchomości 14
0.11%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 13
0.11%
Obsada 13
0.11%
Plany pracy i sprawozdania 12
0.1%
Obsada 12
0.1%
Wybory Samorządowe 2014 12
0.1%
Jednostki organizacyjne 11
0.09%
Obsada 11
0.09%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „STARE CENTRUM” 11
0.09%
2023 11
0.09%
Plany sporządzane 11
0.09%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „PRZYBOROWIE” 10
0.08%
Referendum ogólnokrajowe 10
0.08%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 10
0.08%
Obsada 9
0.07%
Zgromadzenia publiczne 9
0.07%
Kompetencje 8
0.07%
Budżet poprzedni 8
0.07%
Referat Budżetowo-Podatkowy 8
0.07%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „POŁUDNIE-OGRODY” 8
0.07%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „WSCHÓD” 8
0.07%
Klauzula informacyjna - Newsletter na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski 8
0.07%
Obsada 8
0.07%
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny - punkty zbiórki odpadów 8
0.07%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 8
0.07%
Rejestr Umów 2019 8
0.07%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „NOWE CENTRUM” 8
0.07%
Obsada 7
0.06%
Zmiana MPZP Gminy Janów Lubelski (obszar wiejski) 7
0.06%
Kompetencje 7
0.06%
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 7
0.06%
Strategia rozwoju 7
0.06%
Kompetencje 7
0.06%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7
0.06%
Protokoły 6
0.05%
Obsada 6
0.05%
Ogłoszenia i obwieszczenia 6
0.05%
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa 6
0.05%
Oświadczenia majątkowe 6
0.05%
Gminna Rada Seniorów 6
0.05%
Rejestr instytucji kultury - załączniki 6
0.05%
Klauzula informacyjna - 300+ 6
0.05%
Informacje o instytucji 6
0.05%
Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędników wyborczych 6
0.05%
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim 6
0.05%
2020 6
0.05%
2024 6
0.05%
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie 6
0.05%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „OBRÓWKA/KOMPLEKS LEŚNY” 5
0.04%
Edycja na 2018r 5
0.04%
Wybory 5
0.04%
2022 5
0.04%
Protokoły 5
0.04%
Zamówienia publiczne i przetargi 5
0.04%
Protokoły z posiedzeń 5
0.04%
Protokoły 5
0.04%
Protokoły 5
0.04%
Klauzule Informacyjne - Szczegółowe 5
0.04%
Klauzula Informacyjna - wybory 5
0.04%
Ponowne wykorzystywanie 5
0.04%
Mapa serwisu 5
0.04%
Statystyka odwiedzin 5
0.04%
Rejestr umów 2022 4
0.03%
Informacja o środowisku 4
0.03%
Sygnalista 4
0.03%
Podział Gminy Janów Lubelski na stałe obwody głosowania 4
0.03%
Ulgi, zwolnienia, umorzenia 4
0.03%
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 4
0.03%
2024 4
0.03%
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych 4
0.03%
Rejestr umów 2024 4
0.03%
Klauzula informacyjna - Imprezy Masowe 4
0.03%
Prawo lokalne 4
0.03%
Zawarte Umowy 2018 4
0.03%
Edycja na 2019r 4
0.03%
Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych Gminy Janów Lubelski 4
0.03%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „ZAOLSZYNIE/RUDA” 3
0.02%
RODO 3
0.02%
2021 3
0.02%
Budżet Obywatelski 3
0.02%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3
0.02%
Rejestr wniosków o informację publiczną 3
0.02%
Decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3
0.02%
2019 3
0.02%
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 3
0.02%
Redakcja biuletynu 3
0.02%
Zastępca Burmistrza 3
0.02%
Rejestr umów 2020 3
0.02%
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 3
0.02%
Kąpieliska na terenie gminy Janów Lubelski 3
0.02%
Kompetencje 3
0.02%
Klauzula informacyjna - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 3
0.02%
Plany pracy i sprawozdania 3
0.02%
Rejestr umów 2023 3
0.02%
Słownik skrótów 3
0.02%
Planowanie przestrzenne 3
0.02%
RODO 3
0.02%
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 3
0.02%
Klauzula informacyjna - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19) 3
0.02%
Klauzula informacyjna - 500+ 3
0.02%
Dostępność Plus 3
0.02%
Umowy 2
0.02%
Rada Miejska 2
0.02%
Prawo 2
0.02%
Klauzula Informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego 2
0.02%
Kierownictwo 2
0.02%
Informacja dotycząca zamieszczenia i publikacji zdjęć na stronie Janowa Lubelskiego, Gazety Janowskiej i Facebooku Gminy Janów Lubelski 2
0.02%
2020 2
0.02%
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 2
0.02%
Sekretarz Gminy 2
0.02%
Burmistrz 2
0.02%
Rejestr umów 2021 2
0.02%
Informacje o biuletynie 2
0.02%
Ochrona środowiska 2
0.02%
Komisje 2
0.02%
Skarbnik Gminy 1
0.01%
Urząd Miejski 1
0.01%
Budżet 1
0.01%
Komisja Rewizyjna 1
0.01%
Plany obowiązujące 1
0.01%