Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Dane adresowe 1643
9.41%
Ogłoszenia 1469
8.41%
Zamówienia publiczne 1387
7.94%
2022 rok 986
5.65%
Historia zmian 982
5.62%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 968
5.54%
Oferty pracy 692
3.96%
MPZP Gminy Janów Lubelski - Miasto 379
2.17%
Decyzje środowiskowe 363
2.08%
Obwieszczenia 326
1.87%
Uchwały 311
1.78%
Zamówienia publiczne bez stosowania przepisów ustawy PZP 291
1.67%
Transmisje Obrad Sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim 247
1.41%
Przetargi 183
1.05%
Aktualności 167
0.96%
Referaty Urzędu Miejskiego 164
0.94%
Raport o stanie Gminy Janów Lubelski 154
0.88%
MPZP Gminy Janów Lubelski- część wiejska 146
0.84%
Studium zagospodarowania przestrzennego 136
0.78%
Opłaty, Podatki 132
0.76%
Informacje finansowe 130
0.74%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 127
0.73%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 126
0.72%
2023 125
0.72%
Petycje 122
0.7%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 110
0.63%
Protokoły 105
0.6%
Schemat organizacyjny 105
0.6%
Dialog Techniczny 105
0.6%
Plany postępowań o udzielenie zamówień 101
0.58%
Formularze do pobrania 101
0.58%
Ogłoszenia 99
0.57%
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 95
0.54%
Referat Ochrony Środowiska i Logistyki 91
0.52%
Obwieszczenia i informacje 91
0.52%
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 89
0.51%
Spis telefonów 87
0.5%
Budżet 86
0.49%
Ulgi, zwolnienia, umorzenia 85
0.49%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 83
0.48%
Jednostki organizacyjne 79
0.45%
2018 rok 79
0.45%
e-Zamówienia 76
0.44%
Interpelacje i zapytania Radnych 74
0.42%
Szczegółowa struktura organizacyjna 72
0.41%
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich 72
0.41%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „PRZYBOROWIE” 69
0.4%
2021 rok 68
0.39%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 65
0.37%
Zarządzenia 64
0.37%
Wyłożenie do publicznego wglądu 63
0.36%
Skargi i wnioski 62
0.36%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „POŁUDNIE-OGRODY” 62
0.36%
Sołectwa 62
0.36%
Wybory 2018 61
0.35%
Na początek kadencji 2018-2023 60
0.34%
Obsada 60
0.34%
2021 57
0.33%
2016 rok 57
0.33%
Referendum ogólnokrajowe 54
0.31%
Klauzula Informacyjna Ogólna 53
0.3%
Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędników wyborczych 53
0.3%
2020 52
0.3%
2019 rok 52
0.3%
Referat Architektury i Nieruchomości 51
0.29%
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny - punkty zbiórki odpadów 50
0.29%
Rejestr instytucji kultury 50
0.29%
Dokumenty niejawne 50
0.29%
Imienne wykazy głosowań 49
0.28%
Baza teleadresowa infrastruktury instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 48
0.27%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 48
0.27%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „WSCHÓD” 46
0.26%
2017 rok 45
0.26%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „STARE CENTRUM” 44
0.25%
Obsada 44
0.25%
Statut gminy 42
0.24%
Dane Przestrzenne 41
0.23%
Urząd Stanu Cywilnego 40
0.23%
2021 40
0.23%
Referat Budżetowo-Podatkowy 39
0.22%
Klauzula informacyjna - Newsletter na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski 38
0.22%
Strategia rozwoju 38
0.22%
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 38
0.22%
Plany pracy i sprawozdania 37
0.21%
Programy i plany 36
0.21%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „ZAOLSZYNIE/RUDA” 36
0.21%
Budżet poprzedni 36
0.21%
Gminna Ewidencja Zabytków 36
0.21%
Mapa serwisu 36
0.21%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „NOWE CENTRUM” 35
0.2%
Zmiana MPZP Gminy Janów Lubelski (obszar wiejski) 35
0.2%
Plany sporządzane 35
0.2%
Klauzule Informacyjne - Szczegółowe 34
0.19%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „ZALEW” 34
0.19%
Informacja dotycząca zamieszczenia i publikacji zdjęć na stronie Janowa Lubelskiego, Gazety Janowskiej i Facebooku Gminy Janów Lubelski 34
0.19%
2019 34
0.19%
Obsada 34
0.19%
Klauzula informacyjna - 500+ 33
0.19%
Protokoły z posiedzeń 33
0.19%
Klauzula informacyjna - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19) 33
0.19%
Gminna Rada Seniorów 33
0.19%
Rejestr instytucji kultury - załączniki 33
0.19%
Plany pracy i sprawozdania 32
0.18%
Zawarte Umowy 2018 32
0.18%
Klauzula Informacyjna - wybory 32
0.18%
MPZP Miasta Janów Lubelski - „OBRÓWKA/KOMPLEKS LEŚNY” 31
0.18%
Wybory Samorządowe 2014 31
0.18%
RODO 31
0.18%
Rejestr umów 2023 31
0.18%
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 31
0.18%
Edycja na 2018r 30
0.17%
Obsada 30
0.17%
Zgromadzenia publiczne 30
0.17%
Słownik skrótów 29
0.17%
Jednostki organizacyjne 29
0.17%
Protokoły 28
0.16%
2019 28
0.16%
Klauzula Informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego 27
0.15%
Kompetencje 26
0.15%
Rejestr wniosków o informację publiczną 24
0.14%
Edycja na 2019r 23
0.13%
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych 23
0.13%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23
0.13%
2020 rok 22
0.13%
Statystyka odwiedzin 21
0.12%
Redakcja biuletynu 19
0.11%
Sygnalista 18
0.1%
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim 17
0.1%
Ponowne wykorzystywanie 17
0.1%
Obsada 17
0.1%
2022 16
0.09%
Rejestr umów 2022 15
0.09%
Podział Gminy Janów Lubelski na stałe obwody głosowania 15
0.09%
Kompetencje 15
0.09%
Rejestr umów 2020 14
0.08%
Obsada 14
0.08%
Regulamin organizacyjny 14
0.08%
Plany obowiązujące 14
0.08%
Obsada 13
0.07%
Ogłoszenia i obwieszczenia 13
0.07%
Informacja o środowisku 12
0.07%
2023 12
0.07%
Plany pracy i sprawozdania 12
0.07%
Kompetencje 11
0.06%
2022 11
0.06%
Protokoły 11
0.06%
Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych Gminy Janów Lubelski 10
0.06%
Plany pracy i sprawozdania 10
0.06%
Decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 9
0.05%
Protokoły 9
0.05%
Planowanie przestrzenne 9
0.05%
Kompetencje 9
0.05%
Obsada 9
0.05%
Protokoły 9
0.05%
Oświadczenia majątkowe 9
0.05%
Klauzula informacyjna - Imprezy Masowe 9
0.05%
Wybory 9
0.05%
Plany pracy i sprawozdania 8
0.05%
Obsada 8
0.05%
Rejestr umów 2021 8
0.05%
Obsada 8
0.05%
2020 8
0.05%
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie 8
0.05%
Klauzula informacyjna - 300+ 7
0.04%
Protokoły 7
0.04%
Zastępca Burmistrza 7
0.04%
Klauzula informacyjna - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 7
0.04%
Rada Miejska 7
0.04%
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 7
0.04%
Informacje o instytucji 7
0.04%
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 7
0.04%
Ochrona środowiska 6
0.03%
Kompetencje 6
0.03%
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 5
0.03%
Skarbnik Gminy 5
0.03%
Burmistrz 5
0.03%
Kąpieliska na terenie gminy Janów Lubelski 5
0.03%
Komisja Rewizyjna 5
0.03%
Prawo lokalne 5
0.03%
Sekretarz Gminy 4
0.02%
Rejestr Umów 2019 4
0.02%
Budżet 4
0.02%
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa 4
0.02%
RODO 4
0.02%
Komisje 4
0.02%
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 4
0.02%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4
0.02%
Kierownictwo 3
0.02%
Prawo 3
0.02%
Informacje o biuletynie 3
0.02%
Zamówienia publiczne i przetargi 3
0.02%
Dostępność Plus 3
0.02%
Urząd Miejski 3
0.02%
Budżet Obywatelski 2
0.01%
Umowy 2
0.01%
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 2
0.01%