Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Ewa Janus Stanowisko:Przewodnicząca Rady Miejskiej
Godziny przyjęć:

We wtorki w godz. 15.00-16.00.


144 1
Ryszard Marek Majkowski Stanowisko:Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej
144 2
Marian Grzegórski Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 3
Henryk Józef Jarosz Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 4
Roman Krzysztof Kaproń Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 5
Tomasz Józef Kaproń Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 6
Andrzej Łukasik Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 7
Eugeniusz Tadeusz Miś Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 8
Bogdan Startek Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 9
Marek Tadeusz Tomczyk Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 10
Lidia Teresa Tryka Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 11
Ryszard Stanisław Wasilewski Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 12
Lech Wincenty Wronka Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 13
Iwona Zezulińska-Sowa Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 14
Roman Pawlos Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
144 15
Ewa Janus Stanowisko:Przewodnicząca Rady Miejskiej
Godziny przyjęć:

We wtorki w godz. 15.30-16.30.


567 16
Roman Krzysztof Kaproń Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
567 17
Zenon Bielak Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 18
Grzegorz Flis Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 19
Marian Grzegórski Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 20
Henryk Józef Jarosz Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 21
Krzysztof Kurasiewicz Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 22
Andrzej Łukasik Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 23
Ryszard Marek Majkowski Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 24
Łukasz Piecyk Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 25
Bogdan Startek Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 26
Marek Tadeusz Tomczyk Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 27
Ryszard Stanisław Wasilewski Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 28
Lech Wincenty Wronka Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 29
Iwona Zezulińska-Sowa Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
567 30
Krystyna Ćwiek Stanowisko:Przewodnicząca Rady Miejskiej
Godziny przyjęć:

Stanowisko: Przewodnicząca Rady Miejskiej
Telefon: +48 15 87 24 320
Email: przewodniczacyrady@janowlubelski.pl
Godziny przyjęć:
We wtorki w godz. 15.30-16.30.


927 31
Henryk Jarosz Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
927 32
Anna Mazur Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
927 33
Tomasz Kaproń Stanowisko:Członek Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
927 34
Zenon Bielak Stanowisko:Członek Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
927 35
Grzegorz Flis Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
927 36
Bogdan Startek Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
927 37
Grażyna Kuśmierczyk Stanowisko:Członek Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
927 38
Marian Grzegórski Stanowisko:Członek Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa
927 39
Krzysztof Kurasiewicz Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
927 40
Łukasz Piecyk Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
927 41
Robert Kamiński Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
927 42
Waldemar Kuśmierczyk Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
927 43
Andrzej Łukasik Stanowisko:Członek Rady Miejskiej
927 44
Andrzej Czaja Stanowisko:Członek Rady Miejskiej, Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
927 45