Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń na funkcję urzędników wyborczych

od do